Tag Archives: FOREST EXAM PAPER

Forest Exam Result

Forest Exam Result તારીખ ૨૭/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ લેવામાં આવેલ પરીક્ષા નુ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેંટ નુ રીજલ્ટ જોવો અહિથી પહેલા તો જાણીયે આ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેંટ ની જાહેરાત વિશે. તો તમને જણાવી એ કે ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેંટ દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ગાર્ડ ની ભરતી વિશે જણાવેલ હતુ જે સદર્ભે OJAS દ્વારા ઓનલાઇના અરજીઓ મંગવવામાં આવેલ હતી. ત્યાર… Read More »