આગામી 48 કલાક ભારે! જાણો ક્યા ક્યા પડી શકે છે વરસાદ ? | Live Cyclone Updates | Digital Gujarat Info

By | May 7, 2022
Advertisement


Live Cyclone Updates : Breezy Maps by Seznam.cz graph the entire world exhaustively. Whether you love climbing, trekking, or skiing, you will partake in this application.

Plan your course and get to the objective on account of turn by turn vacationer voice route that works additionally disconnected. Escape the city and begin seeing the world with Windy Maps.

Advertisement


Live Cyclone Updates

Key elements:
Most definite world guides with vacationer trails, bikeways and ski pistes.

Free voice route for riders, bikers and climbers in English. You can likewise utilize TTS voice.

Turn by turn vehicle route, bicycle route, strolling bearings.

Travel tips in your environmental elements Offline course arranging with elevation profiles Offline search spots, directions and classes including open hours and contacts.

Live Cyclone Updates

Estimating distance by two fingers on the guide Submitting photos of spots.

Indeed, even disconnected you can:
Utilize downloaded guides or locales Search areas from one side of the planet to the other Find the course and explore at places.

without web connectionsWhat’s New Winter map – map incorporates data about ski inclines, crosscountry ski tracks and other winter data.


 વરસાદ ની લાઈવ અપડેટ જોવા અહીંયા ક્લિક કરો

વરસાદની આગાહી માટે ની લાઇવ સમાચાર જોવા અહિ ક્લિક કરો

Concealed territory help – see the state of the landscape in a reasonable style, it gives Windy Maps an altogether new encounter.

૨૭/૦૬/૨૦૨૨ ના વરસાદ વિશે VTV વિશે આપેલ સમાચાર જોવો અહિથી

Live Tv9 News જોવો અહિ ક્લિક કરો

Digital Gujrat Info HomePage : Click Here

સોર્સ લિંક

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *