માલ વાહક  સહાય યોજના ‌‌‌‌- IKhedut Sahay Yojna _ Digital Gujrat Info

By | October 7, 2022
Advertisement

IKhedut Sahay Yojna : ખેડુત સાધન સહાય યોજના અંતર્ગત સરકાર શ્રી દ્વારા નવીન યોજનાઓ અમલ માં મુકવામાં આવેલ છે.

Advertisement

નવીજ યોજનાઓ જોઇયે તો એક મહત્વ ની યોજના છે માલ વાહક  સહાય યોજના જેમા સરકાર શ્રી દ્વારા અ.જા ૭૫૦૦૦.૦૦ અથવા ૩૫% અને સા.જા ના  ખેડુતોને ૫૦૦૦૦ અથવા ખરીદી ના ૨૫% જે ઓછુ હોય તે પ્રમાણે સબસિડિ આપવામાં આવે છે.

માલ વાહક  સહાય યોજના ‌‌‌‌- IKhedut Sahay Yojna _ Digital Gujrat Info

તો ચાલો જાણીયે સપુર્ણ માહિતિ કી આ યોજનાનો લાભ કઈ રીતે લેવો,કોને મળવા પાત્ર છે,કોને નહી મળવા પાત્ર, કયા કયા ડોક્યુમેંટ ની જરૂર પડશે આ તમામ માહિતિ મળશે.

આ પણ વાંચો : અન્ય ઘણા પ્રકારની સરકારી યોજનાઓ માટે અહિ ક્લિક કરો


આ યોજનના નો લાભ કોને મળશે ?

આ યોજના નો લાભ ગુજરાત ના ખેડુતો ને મળવા પાત્ર છે.

અ યોજના નો લાભ કોને નહિ મળે ?

આ યોજનાનો લાભ જે ખેડૂત એ પહેલા લાભ લીધેલ હશે તેને અને એક રેશન કાર્ડ ઉપર એકજ વ્યાક્તી ફોર્મ ભરી શકશે જે ધ્યાન માં લેવુ.

યોજના નો લાભ લેવા ઓનલાઇન અરજી કરવા કયા કયા કાગળો ની જરૂર પડશે ?


હા તો મીત્રો આ યોજના  નો લાભ લેવા માટે નિચે પ્રમાણે ના ડોક્યુમેંટ ની જરૂર પડશે.

  1. આધાર કાર્ડ ની ઝેરોક્ષ (ફરજીયાત છે)
  2. રેશન કાર્ડ ની જેરોક્ષ (ફરજીયાત છે)
  3. બેંન્ક ની પાસબૂક અથવા કેંન્સલ ચેક( ફરજીયાત છે)
  4. વિકલાંગ સર્ટિફિકેટ (વિકલાંગ માટે)
  5. જમીન ના ઉતારા (૭ અને ૧૨)
  6. જાતી નો દાખલો

આ ડોક્યુમેંટ થી તમે ઓનલાઇન અરજી કરી શકશો.

ઓનલાઇન કરજી કરવા :- અહિ ક્લિક કરો

આ પણ વાંચો : રેલ્વે ભરતી ૨૦૨૨ કુલ ૩૦૦૦+ જગ્યાઓ ફોર્મ ભરો અહિથી

IKhedut Sahay Yojna અરજી કઇ રીતે કરવી ?

ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે i-Khedut Portal ગૂગલ માં સર્ચ કરો. અથવા

અહિ ક્લિક કરી ને સિધી અરજી કરવા માટે નુ પોર્ટલ ખોલો

અરજી કર્યા પછી શુ ?

અરજી કર્યા બાદ તમે તેનો એક પ્રિંટ આઉટ લઇ ને તમારા ગામ ના

ગ્રામ સેવક ની મુલાકાત લઇ ને આ અરજી સાથે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ના સાધનીક કાગળો જોઇન કરી ને આપો ત્યાર પછી ગ્રામ સેવક તે અરજી ને ઇનવર્ડ લેશે ત્યાર બાદ આગળ ની કાર્યવાહી ગ્રામ સેવક દ્વારા કરવામાં આવશે .

IKhedut Sahay Yojna સબસિડી કઇ રીતે મળશે?

અરજી ઇનવર્ડ કર્યા પછી તે ના સપુર્ણ સાધનીક કાગળો હેડ ઓફિસ મા ચેક કરવામાં આવશે અને બધુ ઠિક હશે તો અરજી એલીજેબલ કરવામાં આવશે ત્યાર બાદ તમને તેનો મંજુરી હુકમ આપવામાં આવશે. ત્યાર બાદ આપ માલ વાહક  ની ખરીદી કરી શકશો.

આ પણ વાંચો : તમામ નોકરી ની જાણકારી માટે અહિ ક્લિક કરો

માલ વાહક  ક્યાથી ખરીદવુ ?

આ માટે સરકારશ્રી ના ધારા ધોરણો મુજબ અમુક એજંસીઓ નક્કિ કરેલ હોય છે જે ની જાણ આપ ને ગ્રામ સેવક કરેશે.

માલ વાહક  ની ખરીદી કર્યા બાદ સબસીડિ કેટલા સમય મા બેંક મા જમા થશે? માલ વાહક  ની ખરીદી બાદ તમે માલ વાહક  ખરીદી કરેલ છે તેના પ્રમાણ રજુ કરવા પડશે જેમ કે માલ વાહક  ની ચોપડી ત્યાર બાદ ગ્રામ સેવક નો સંપર્ક કરવાનો રહેશે. 

કઈ એજંસી પાસેથી આ ખરીદી કરી શકશો એનુ લિસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો

ઓનલાઇન અરજી કરવાઅહિ ક્લિક કરો
ઓફિશિયલ સાઇટ માટે અહિ ક્લિક કરો
Digital Gujarat Info Homepage Click Here

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *